Wat is psychotherapie

Wat is psychotherapie


Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen. De therapie bestaat uit gesprekken met een deskundige hulpverlener: de psychotherapeut. De psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt u nare dingen anders te zien, gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van de therapie is psychische klachten en problemen op te heffen, of zodanig te verminderen dat u er beter mee om kunt gaan.


In de praktijk


Wanneer u verwezen wordt of zichzelf aanmeldt wordt u uitgenodigd voor een intake. Deze zal meestal bestaan uit een gesprek van 60 minuten. In dit gesprek worden de klachten besproken waarvoor u bent verwezen. Ook worden u vragen gesteld over uw huidige situatie, werk, relaties en voorgeschiedenis. Daarna wordt met u het doel van de therapie besproken en wordt een plan van aanpak gemaakt. Daarnaast wordt een inschatting gemaakt hoe lang de therapie zal gaan duren. In het algemeen zal dat tussen de 5 en 20 gesprekken van 45 minuten zijn. Na afloop vindt een evaluatie van de resultaten plaats. Zo nodig kunt u worden verwezen naar een andere vorm van hulpverlening.


Psychotherapie is niet iets wat je zomaar doet. Het vraagt om de bereidheid om uzelf, uw gedrag, gedachten en gevoelens te onderzoeken en er samen met de therapeut mee aan het werk te gaan.