Kosten

Kosten


De zorg in de GGZ is ingedeeld in de Generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ.

Vanaf 2022 wordt gewerkt vanuit het Zorgprestatiemodel (www.zorgprestatiemodel.nl). 

In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als "losse" zorgprestaties. Na de intake wordt er door de behandelaar een zorgvraagtypering aangegeven. Deze zorgvraagtypering geeft een indicatie over de ernst van de klachten, de duur en de richting van de behandeling .


Voor iedere behandeling heeft u een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of specialist nodig. 


De behandeling die u krijgt wordt vergoed vanuit de basisverzekering, maar wel wordt uw eigen risico aangesproken  (in 2024  is het eigen risico 385 Euro). U krijgt zelf geen nota's, de kosten worden rechtstreeks bij uw verzekeraar gedeclareerd.


De praktijk heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars, behalve Menzis en bijbehorende merken (bijv. Allerzorg) en DSW. Wanneer u bij Menzis of DSW bent verzekerd ontvangt u zelf een nota die u bij uw verzekeraar kunt indienen. 


Wanneer er geen diagnose kan worden gesteld vanuit de DSM 5 (een systeem dat in de GGZ wordt gebruikt voor diagnostiek) wordt uw behandeling niet vergoed.  Indien hiervoor toch een behandeling gewenst is, geldt het uurtarief Onverzekerd Product (105 Euro). U krijgt hiervoor zelf een rekening toegestuurd. Wanneer u zonder afmelding niet verschijnt op een afspraak ("no show") ontvangt u daarvoor een nota van € 40,-


Voor meer gedetailleerde informatie zie:


www.invoeringbasisggz.nl

www.zorgprestatiemodel.nl

www.nza.nl